Dữ liệu
Kinh doanh
trên Instagram - TikTok
chỉ với một URL Quảng cáo.

Sử dụng hiệu quả Link Bio với TikTok & Instagram
Tạo các URL rút gọn, các trang URL Quảng cáo duy nhất và theo dõi các phân tích chi tiết về khách truy cập Website của bạn.

Không hạn chế Dự án

Dễ dàng quản lý tất cả các liên kết của bạn với việc sử dụng Dự án..

Trang liên kết Quảng cáo

Tạo trang liên kết của riêng bạn và duy nhất, rất nhiều cài đặt và triển khai, dễ sử dụng..

Liên kết rút gọn

Đúng! Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ của AppTeng để rút gọn các liên kết dài.

Phân tích tích hợp

Số liệu phân tích hàng ngày, liên kết giới thiệu, quốc gia, hệ điều hành, ngôn ngữ và nhiều hơn nữa.

Chọn gói đăng ký

Chọn và nhận gói của bạn dựa trên nhu cầu của bạn.

Miễn phí
Miễn phí
 
 • 2 Các Dự án của riêng bạn
 • 2 các trang Quảng cáo của riêng bạn
 • 2 Link rút gọn từ các Link dài vô nghĩa
 • 1 Tên miền tuỳ chỉnh của riêng bạn
 • Tên miền toàn cầu
 • Back-half tuỳ chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Không Quảng cáo
 • Xoá bỏ Thương hiệu AdTeng
 • Thương hiệu tùy chỉnh
 • Màu sắc tuỳ chỉnh
 • Thống kê mạnh mẽ
 • Phân tích Google
 • Mã Pixel Facebook
 • Tuỳ chỉnh nền
 • Logo Đã xác minh
 • Lập lịch Link Quảng cáo
 • Tính năng SEO
 • Tham số UTM
 • Liên kết Quảng cáo Mạng xã hội
 • Phông chữ bổ sung
 • Bảo mật mật khẩu
 • Nội dung nhạy cảm
 • Liên kết nhảy
Chọn gói đăng ký
Basic
29000 290000 0 VND
Thanh toán gói hàng tháng. Thanh toán gói hàng năm. Thanh toán gói trọn đời.
 • 10 Các Dự án của riêng bạn
 • 10 các trang Quảng cáo của riêng bạn
 • 10 Link rút gọn từ các Link dài vô nghĩa
 • 10 Tên miền tuỳ chỉnh của riêng bạn
 • Tên miền toàn cầu
 • Back-half tuỳ chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Không Quảng cáo
 • Xoá bỏ Thương hiệu AdTeng
 • Thương hiệu tùy chỉnh
 • Màu sắc tuỳ chỉnh
 • Thống kê mạnh mẽ
 • Phân tích Google
 • Mã Pixel Facebook
 • Tuỳ chỉnh nền
 • Logo Đã xác minh
 • Lập lịch Link Quảng cáo
 • Tính năng SEO
 • Tham số UTM
 • Liên kết Quảng cáo Mạng xã hội
 • Phông chữ bổ sung
 • Bảo mật mật khẩu
 • Nội dung nhạy cảm
 • Liên kết nhảy
Chọn gói đăng ký
Pro
59000 590000 0 VND
Thanh toán gói hàng tháng. Thanh toán gói hàng năm. Thanh toán gói trọn đời.
 • Không hạn chế Dự án
 • Không hạn chế trang
 • Không hạn chế Link rút gọn
 • Không hạn chế tên miền tuỳ chỉnh
 • Tên miền toàn cầu
 • Back-half tuỳ chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Không Quảng cáo
 • Xoá bỏ Thương hiệu AdTeng
 • Thương hiệu tùy chỉnh
 • Màu sắc tuỳ chỉnh
 • Thống kê mạnh mẽ
 • Phân tích Google
 • Mã Pixel Facebook
 • Tuỳ chỉnh nền
 • Logo Đã xác minh
 • Lập lịch Link Quảng cáo
 • Tính năng SEO
 • Tham số UTM
 • Liên kết Quảng cáo Mạng xã hội
 • Phông chữ bổ sung
 • Bảo mật mật khẩu
 • Nội dung nhạy cảm
 • Liên kết nhảy
Chọn gói đăng ký